પ્રશ્નો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

તમે કેવી રીતે તમારા ગુણવત્તા ખાતરી આપી શકે?

અમે વધ્યા છે પરીક્ષણ સગવડો અમારા ગુણવત્તા રાખવા માટે તમારા માગણીઓ પરિપૂર્ણ કરવા માટે.

હું એક નમૂનો ક્રમમાં હોઈ શકે છે?

હા. અમે તમારા પરીક્ષણ અને ગુણવત્તા ચકાસણી માટે નમૂના ઓર્ડર સ્વાગત છે.

ચુકવણી શબ્દ શું છે?

સામાન્ય રીતે ચુકવણી ટી / ટી અગાઉથી 50% દસ્તાવેજો અથવા એલ / સી દૃષ્ટિ ખાતે નકલો દૃષ્ટિ 50% છે.

અમારી સાથે કાર્ય કરવા માંગો છો?